Golden Minutes Association והחברה להצלת חיים בע"מ פועלים בארץ ובעולם לטובת זירוז צוותי חרום בשעת חרום ע"י פתרונות חרום מתקדמים בטכנולוגיות מתפתחות.

  • שילוט מספרי בניינים לצורך זירוז צוותי חרום בשעת חרום
  • פינוי מוסק
  • שיווק ציוד חרום לשעת חרום והדרכות עובדים למוסדות, עסקים, מפעלים וועדים ע"פ החוק הנדרש.

הצטרפו והצילו חיים – "כל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם ומלואו".

הצילו חיים והעבירו את כרטיס הביקור הלאה:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter